Historie obcí na fotografiích

Obec před regulací potoka 1973 - 22 fot.

Hluzovský potok protéká celým Černotínem. V době nedostatku studní zajišťoval obyvatelům vesnice vodu. Přinášel také infekce jako byla cholera v létech 1836 a 1866. Býval rovněž skládkou nepotřebných věcí, které odnášela voda. Při průtržích mračen na Hluzovsku nebo při náhlém tání způsoboval povodně, které nadělaly mnoho škod. Před scelením polí nebyl tolik zanášen zeminou.
Potok se dříve klikatil vesnicí. V horní částí protékal strží, které se říkalo „Potoky“. Po vylámání skály pro výstavbu objektů Ferdinandovy severní dráhy v první polovině devatenáctého století, tady vzniklo místo pro stavbu domů. V roce 1912 tu byla postavena silnice do Hluzova.V dávných letech se potok vléval do starého ramene Bečvy a rozléval se do listnatého lužního lesa. V patnáctém století byl potok odveden „pod Kůty“ a hrazen. Hrázi kolem potoka se ještě nedávno říkalo „V hrázi“. Dnes je tu silnice k vlaku. Odvedení potoka umožnilo přeměnu lužního lesa na ornou půdu. Polní trať má název „Luhy“.
Povodeň v roce 1920 ,která podle farní kroniky neměla pamětníka, popisuje P. Josef Navrátil. Dne 12.září v noci přešla obcí smršť,  kterou následovala povodeň . Asi půlmetrový příval vody se hnal vesnicí. V dolní části Černotína zahynulo mnoho dobytku a drůbeže. Bernardýn Hektor vzbudil pana faráře, který zachránil včas kozy a drůbež.
Snímky jsou památkou na povodně v roce 1952 a 1972.   
(Tyto snímky jsou zařazeny v rubrice  Živelné  události)

  Text ing. Ladislav    Valenta        
                                                                                                        

 
V této části jsou zařazeny snímky zachycující část obce v roce 1973. Zobrazují Hluzovský potok a jeho okolí těsně před plánovanou a následně  provedenou  regulací potoka. Fotografie pořídil černotínský občan Antonín Alan.
Autorem popisků je  dlouholetý kronikář obce PhDr. Alois Hanzlíček.

 
Původní umístění pomníku padlých
Původní umístění pomníku padlých
Překop hlavního svodu kanalizace nad pomníkem padlých
Překop hlavního svodu kanalizace nad pomníkem padlých
Západní část obce (od pomníku padlých)
Západní část obce (od pomníku padlých)
Průhled zahrádkami od pomníku padlých
Průhled zahrádkami od pomníku padlých
Potok nad pomníkem padlých
Potok nad pomníkem padlých
Část stavení Václava Šnejdrly,Porubského a Cagaše. Juříčkova zahrada.
Část stavení Václava Šnejdrly,Porubského a Cagaše. Juříčkova zahrada.
Novosadova chalupa
Novosadova chalupa
Farská zahrada
Farská zahrada
OK 19 14.jpg
Novosadova chalupa
Novosadova chalupa
Školní zahrada před kostelem.
Školní zahrada před kostelem.
Zahrádky pod kostelem. Vlevo dům Mikšánkův.
Zahrádky pod kostelem. Vlevo dům Mikšánkův.
Zahrádky pod kostelem.Zleva doprava grunty Volkův, Nehybův, Humplíkův,Jemelkův a fara.
Zahrádky pod kostelem.Zleva doprava grunty Volkův, Nehybův, Humplíkův,Jemelkův a fara.
OK 19 22.jpg
Potok nad školou.
Potok nad školou.
Meandr potoka pod Bělíkovým stavením. Část zahrady Mojžíškovy.
Meandr potoka pod Bělíkovým stavením. Část zahrady Mojžíškovy.
Meandr potoka pod Mojžíškovým, č.p. 26.
Meandr potoka pod Mojžíškovým, č.p. 26.
Pohled na Románkův grunt od č.p. 7.
Pohled na Románkův grunt od č.p. 7.
Tomečkova chalupa ( č.p. 21)  která musela ustoupit potoku.
Tomečkova chalupa ( č.p. 21) která musela ustoupit potoku.
Pohled na meandr potoka pod Tomečkovým. (" Kubešův plac")
Pohled na meandr potoka pod Tomečkovým. (" Kubešův plac")
Kajnarovo stavení (vlevo), stavení kováře Mynaříka č.p. 13 (vpravo).Část potoka regulovaného po roce 1953.Za 20 let úplně zanešené koryto.
Kajnarovo stavení (vlevo), stavení kováře Mynaříka č.p. 13 (vpravo).Část potoka regulovaného po roce 1953.Za 20 let úplně zanešené koryto.
Z levé strany novostavba Rekova, č.p. 123, Vladařova chalupa č.p.67, Andršovo stavení č.p. 69.
Z levé strany novostavba Rekova, č.p. 123, Vladařova chalupa č.p.67, Andršovo stavení č.p. 69.
17.02.2016 19:00:24
jtomecka
TOPlist TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one