Historie obcí na fotografiích
  Kostel svatých Cyrila a Metoděje.
Černotínský obecní výbor se za starostování Antonína Šnejdrle (49) rozhodl postavit na počest milénia příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu kapli. V té době stála „Na placi“, v místě dnešní sochy Panny Marie hostýnské před číslem 28, dřevěná zvonice. Hranický farář Petr Vysoudil doporučil postavit kapli větší, spíše menší kostel. Plán stavby navrhl hranický stavitel Alois Jambor. Kaple byla vysvěcena 20. října 1868.  Stavba stála 5.040  zlatých.      K vybavení kaple bylo z darů věřících vydáno dalších 1.390 zlatých. Po zřízení černotínské farnosti se stala kaple farním kostelem. Budova  začala brzy svojí kapacitou nedostačovat. Chodili sem o nedělích a svátcích i věřící ze Skaličky. Obec proto rozhodla budovu rozšířit. Byla přistavěna vstupní část s vyšší věží, zákristie a Josef Schindler dal přistavět boční kapli s oratoří. Celkový náklad na stavbu ,zřízení farnosti a koupi fary činila 27.820 zlatých. Další sbírky na kostel dosáhly 518 zlatých.
  V roce 1914 byl kostel vymalován. Stropní malby maloval akademický malíř Gärstner z Vídně, meziprostory maloval malíř Rudolf Kubíček z Uherského Hradiště. Aby se kostel líbil, přáli si farníci namalovat na klenbu více obrazů. Centrální klenba nesla obraz „ Vítání svatých Cyrila a Metoděje lidem Moravy“, krajní klenby měly v rozích osm medailónů českých patronů. Obrazy byly pojaty v duchu historického romantizmu, ornamentální výplň odpovídala tehdejšímu secesnímu pojetí. Sbírky na malbu dosáhly 1.575 rakouských korun. Na olejovou temperu věnovali farníci 600 vajec.
  V první světové válce byly rekvírovány zvony. P. Navrátil organizoval v roce 1920 zakoupení nových zvonů ulitých z oceli ve Vítkovických železárnách. V roce 1931 byly instalovány nové varhany. V roce 1943 dal P. Čech postavit nový oltář z umělého mramoru. Ikonu Věrozvěstů nad oltářem namaloval ostravský malíř Jan Obšil. V roce 1976 byla provedena generální oprava kostela.

                             Text ing. Ladislav Valenta

 
P. Josef Navrátil,  farář v Černotíně v letech 1916 - 1935
P. Josef Navrátil, farář v Černotíně v letech 1916 - 1935
Msgre  Štěpán Čech,  farář v Černotíně v letech 1936 - 1952
Msgre Štěpán Čech, farář v Černotíně v letech 1936 - 1952
Místní správce kostela Ladislav Kocfelda se vítá z novoknězem.
Místní správce kostela Ladislav Kocfelda se vítá z novoknězem.
OK 31 19.jpg
OK 31 24.jpg
Novokněz Jiří Rek uprostřed svých kolegů. Vlevo dole kanovník ThDr. Otakar Balcar, profesor gymnasia z Hranic.
Novokněz Jiří Rek uprostřed svých kolegů. Vlevo dole kanovník ThDr. Otakar Balcar, profesor gymnasia z Hranic.
TOPlist TOPlist
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one